SJÖKULTUR


Dram ("hellre en dram i timmen än en timme i Drammen"),

se Driva.

Skeppskamrat (shipmate);

om besättningsmedlem på samma fartyg. Jfr seglarkompis

> Fler sjötermer som du behöver veta!