SJÖKULTUR


Drifta;

maska, underlåta att törna till.

Vederlag;

intjänad fritid.

> Fler sjötermer som du behöver veta!