SJÖKULTUR


Drifta;

maska, underlåta att törna till.

Mantåg (manrope);

säkerhetståg i höfthöjd, t.ex. på fallrepet.

> Fler sjötermer som du behöver veta!