SJÖKULTUR


Drifta;

maska, underlåta att törna till.

Kommiss-Atlanten;

Hanöbukten. Jfr Grodatlanten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!