SJÖKULTUR


Drifta;

maska, underlåta att törna till.

Skeppskamrat (shipmate);

om besättningsmedlem på samma fartyg. Jfr seglarkompis

> Fler sjötermer som du behöver veta!