SJÖKULTUR


Dubblera (round);

runda t.ex. en udde.

För-och-akter;

varskos från bryggan när backen och poopen skall bemannas inför förtöjning eller avgång.

> Fler sjötermer som du behöver veta!