SJÖKULTUR


Dubblera (round);

runda t.ex. en udde.

Kutym (betydligt vanligare till sjöss än på landbacken);

sederegler sjömännen emellan, "stajl".

> Fler sjötermer som du behöver veta!