SJÖKULTUR

> Dumpa;

Dumpa;

kasta något överbord, detsamma som lämpa eller hyva. På amerikansk slang kallas det deep-six, som nog är en förvanskning av deep seas. Jfr även Amerikansk backstörn, "Jänkevaska".

Smul (smooth);

sjön är smul när den endast bryts av lätta vågor.

> Fler sjötermer som du behöver veta!