SJÖKULTUR


Dunnage;

stuvningsgods, underlagsbräder för last. Även skämtsamt om sjömans bagage eller personliga tillhörigheter.

Lägervall, ligga i;

hjälplöst driva mot land på läsidan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!