SJÖKULTUR


Dunnage;

stuvningsgods, underlagsbräder för last. Även skämtsamt om sjömans bagage eller personliga tillhörigheter.

Boms;

envetna tiggare, även om snyltbenägna kollegor.

> Fler sjötermer som du behöver veta!