SJÖKULTUR


Dunnage;

stuvningsgods, underlagsbräder för last. Även skämtsamt om sjömans bagage eller personliga tillhörigheter.

Andren;

andre styrman el. maskinist.

> Fler sjötermer som du behöver veta!