SJÖKULTUR


Durktrasa;

skurtrasa hörande till levang och pyts.

Skeppskamrat (shipmate);

om besättningsmedlem på samma fartyg. Jfr seglarkompis

> Fler sjötermer som du behöver veta!