SJÖKULTUR


Dykdalb (mooring-post, dolphin);

förtöjningsanordning i vattnet, bestående av några grova pålar som drivits ned i sjöbottnen. Duc d’Albe, hertigen av Alba, brukar ges äran av uppfinningen, som först kom till användning i Schelde under Spaniens årslånga belägring av Antwerpen 1584-85. Efter stadens kapitulation blockerade i stället de protestantiska holländarna Schelde i 200 år, varvid Rotterdam och Amsterdam fick chansen att tillvälla sig Antwerpens fallna mantel inom den sjöburna handeln (koopvardij, "köpfärd", försvenskat kofferdi).

Deplacement (displacement);

vikten av den mängd vatten fartyget tränger undan, identisk med vikten av själva fartyget inklusive all last, utrustning osv. Mäts i engelska ton (long tons): 1.016 kg. Se dräktighet, dödvikt.

> Fler sjötermer som du behöver veta!