SJÖKULTUR


Dyning (swell, av lågty. düning);

lång och avrundad vågrörelse som vittnar om storm i samma område som just bedarrat eller förebådar annalkande storm ifrån samma håll ("dogs running before their master"). Den kan även bero på undervattensbävning, jfr tsunami.

Smul (smooth);

sjön är smul när den endast bryts av lätta vågor.

> Fler sjötermer som du behöver veta!