SJÖKULTUR


Dyning (swell, av lågty. düning);

lång och avrundad vågrörelse som vittnar om storm i samma område som just bedarrat eller förebådar annalkande storm ifrån samma håll ("dogs running before their master"). Den kan även bero på undervattensbävning, jfr tsunami.

Förhyda (sheathe);

förse ett fartygsskrov med skyddsbeklädnad.

> Fler sjötermer som du behöver veta!