SJÖKULTUR


ETA (estimated time of arrival);

beräknad ankomsttid. Arrive lär i grunden vara ett rent sjöuttryck; av lat. arripare, "komma till lands".

Akter över (astern, abaft);

riktning mot fartygets akter eller dess kölvatten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!