SJÖKULTUR


ETD/ETS (estimated time of departure/sailing);

beräknad avgångstid.

Hissa (hoist, lågty. hissen);

urspr. ren sjöterm med innebörden lyfta, förflytta uppåt.

> Fler sjötermer som du behöver veta!