SJÖKULTUR


Eldare (stoker);

utdöd sjömansart som baklänges fyrade sig över oceanerna.

Förhyda (sheathe);

förse ett fartygsskrov med skyddsbeklädnad.

> Fler sjötermer som du behöver veta!