SJÖKULTUR


Eldare (stoker);

utdöd sjömansart som baklänges fyrade sig över oceanerna.

Akterförtöjd (stern-fast);

förskeppet förankrat eller förtöjt vid boj och endast aktern in mot kaj e.d.

> Fler sjötermer som du behöver veta!