SJÖKULTUR


Eldare (stoker);

utdöd sjömansart som baklänges fyrade sig över oceanerna.

För-och-akter;

varskos från bryggan när backen och poopen skall bemannas inför förtöjning eller avgång.

> Fler sjötermer som du behöver veta!