SJÖKULTUR


Enkla upp;

ta hem förtöjningarna, förutom spring och förända.

Andren;

andre styrman el. maskinist.

> Fler sjötermer som du behöver veta!