SJÖKULTUR


Enkla upp;

ta hem förtöjningarna, förutom spring och förända.

Bunkra;

skaffa ombord fartygets drivmedel. Även lite på skämt om att anskaffa ädla drycker. Jfr Koj.

> Fler sjötermer som du behöver veta!