SJÖKULTUR


Farled (fairway);

navigerbart farvatten.

Smul (smooth);

sjön är smul när den endast bryts av lätta vågor.

> Fler sjötermer som du behöver veta!