SJÖKULTUR


Farled (fairway);

navigerbart farvatten.

Fyllenät (gangway/safety net);

skyddsnät mellan fallrep, skrov och kajkant.

> Fler sjötermer som du behöver veta!