SJÖKULTUR


Fart (trade);

färdväg, led, rutt, trad.

Runna (to run);

leda, ansvara för något.

> Fler sjötermer som du behöver veta!