SJÖKULTUR


Fart (trade);

färdväg, led, rutt, trad.

Båtsman (boatswain);

den främste inom däcksmanskapet. Jfr "Båsen"

> Fler sjötermer som du behöver veta!