SJÖKULTUR


Femöres-Line;

Gorthon Line (rederiets tidigare logotyp erinrade om gamla femöringar)

Slingerställ, -skott (shifting boards);

utan dem går allt i durken i grov sjö.

> Fler sjötermer som du behöver veta!