SJÖKULTUR


Femöres-Line;

Gorthon Line (rederiets tidigare logotyp erinrade om gamla femöringar)

Håll an! (avast!);

stopp, vänta, gör ett uppehåll!

> Fler sjötermer som du behöver veta!