SJÖKULTUR


Femöres-Line;

Gorthon Line (rederiets tidigare logotyp erinrade om gamla femöringar)

Andren;

andre styrman el. maskinist.

> Fler sjötermer som du behöver veta!