SJÖKULTUR


Femöres-Line;

Gorthon Line (rederiets tidigare logotyp erinrade om gamla femöringar)

Kommiss-Atlanten;

Hanöbukten. Jfr Grodatlanten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!