SJÖKULTUR

> Fia;

Fia;

förr namn på kvinnlig mässuppassare. Jfr Kalle.

Hissa (hoist, lågty. hissen);

urspr. ren sjöterm med innebörden lyfta, förflytta uppåt.

> Fler sjötermer som du behöver veta!