SJÖKULTUR


Fira, fira ned (ease);

på kontrollerat sätt släppa efter på tågvirke eller kätting, etc. Sålunda en vertikal rörelse. Jfr slacka.

Andren;

andre styrman el. maskinist.

> Fler sjötermer som du behöver veta!