SJÖKULTUR


Flagghälsning 2 (saluting the quarterdeck);

sed i kommissen att med en honnör i riktning akteröver "hälsa på flaggen" när man går iland eller ombord, vare sig flaggen sitter där eller ej. Egentligen har seden inget med flaggen att göra. Det började redan i forntiden, då Medelhavets sjömän hälsade på lyckobringande gudabeläten längst akterut, symboliserande havets gudar. De kallades pupi, vilket också givit namn åt poopdäck. Så småningom ersattes de av ett kristet krucifix eller helgonaltare på halvdäck. Få i kommissen torde känna till vad de egentligen hälsar på.

Barlast (ballast);

förekomst av vatten, sten eller järnskrot etc i fartygets inre med huvudsyftet att öka stabiliteten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!