SJÖKULTUR


Flaggning, liten (dressed with masthead flags);

nationsflaggor i masttopparna utöver gösen i fören (på civila fartyg ofta rederiflaggen) och flagglandets flagg i aktern.

Förfånga (relieve);

avlösa (på vakt).

> Fler sjötermer som du behöver veta!