SJÖKULTUR


Flaggning, liten (dressed with masthead flags);

nationsflaggor i masttopparna utöver gösen i fören (på civila fartyg ofta rederiflaggen) och flagglandets flagg i aktern.

Smul (smooth);

sjön är smul när den endast bryts av lätta vågor.

> Fler sjötermer som du behöver veta!