SJÖKULTUR


Flänsa (shift);

flytta last ombord, ibland med mellanlandning på kajen

Skansadvokat (sea lawyer);

besättningsmedlem som av motpart på befälssidan gärna ses som "självutnämnd uttolkare av lagar och avtal".

> Fler sjötermer som du behöver veta!