SJÖKULTUR


Flänsa (shift);

flytta last ombord, ibland med mellanlandning på kajen

Smul (smooth);

sjön är smul när den endast bryts av lätta vågor.

> Fler sjötermer som du behöver veta!