SJÖKULTUR


Flänsa (shift);

flytta last ombord, ibland med mellanlandning på kajen

Bunkra;

skaffa ombord fartygets drivmedel. Även lite på skämt om att anskaffa ädla drycker. Jfr Koj.

> Fler sjötermer som du behöver veta!