SJÖKULTUR


Flänsa (shift);

flytta last ombord, ibland med mellanlandning på kajen