SJÖKULTUR


Flaskpost (bottle message, nära släkt med havsströmforskningens drift bottle);

försändelse med havet som tidsbromsande brevbärare i en alltför jäktad tid. Ju längre tid och färdväg den tar, desto gladare blir mottagaren. M.a.o. en korkad postgång!

Anvisning;

enstaka penningförsändelse via rederiet. Jfr dragsedel.

> Fler sjötermer som du behöver veta!