SJÖKULTUR


Floridavatten;

förr vanligt rakvatten i slabbkistan. (Innehållet - understundom kallat "mamsellpiss" - dracks dessvärre, om än av en liten, gravt alkoholiserad minoritet bland sjömännen.)

Smul (smooth);

sjön är smul när den endast bryts av lätta vågor.

> Fler sjötermer som du behöver veta!