SJÖKULTUR


För gott (for good and all);

något definitivt, avslutat.

Bord (board);

"inom skeppsbord" etc. Den av bräder bestående övre kanten av skeppssidan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!