SJÖKULTUR


För-och-akter;

varskos från bryggan när backen och poopen skall bemannas inför förtöjning eller avgång.

Andren;

andre styrman el. maskinist.

> Fler sjötermer som du behöver veta!