SJÖKULTUR


För-och-akter;

varskos från bryggan när backen och poopen skall bemannas inför förtöjning eller avgång.

Skeppargrädde;

en skvätt starkt att hälla i kaffet.

> Fler sjötermer som du behöver veta!