SJÖKULTUR


För-och-akter;

varskos från bryggan när backen och poopen skall bemannas inför förtöjning eller avgång.

Drifta;

maska, underlåta att törna till.

> Fler sjötermer som du behöver veta!