SJÖKULTUR


För-och-akter;

varskos från bryggan när backen och poopen skall bemannas inför förtöjning eller avgång.

Hissa (hoist, lågty. hissen);

urspr. ren sjöterm med innebörden lyfta, förflytta uppåt.

> Fler sjötermer som du behöver veta!