SJÖKULTUR


För-och-akter;

varskos från bryggan när backen och poopen skall bemannas inför förtöjning eller avgång.

Förfara (fleet; av ty. verfahren);

flytta på något för att det skall kunna användas, t.ex. förfara en talja.

> Fler sjötermer som du behöver veta!