SJÖKULTUR


Förhandsmän;

de främsta i manskapet, exempelvis båsen.

Lämpa överbord (jettison);

göra sig av med last etc, t.ex. för att minska slagsida.

> Fler sjötermer som du behöver veta!