SJÖKULTUR


Förhandsmän;

de främsta i manskapet, exempelvis båsen.

Skeppskamrat (shipmate);

om besättningsmedlem på samma fartyg. Jfr seglarkompis

> Fler sjötermer som du behöver veta!