SJÖKULTUR


Förhyda (sheathe);

förse ett fartygsskrov med skyddsbeklädnad.

Runna (to run);

leda, ansvara för något.

> Fler sjötermer som du behöver veta!