SJÖKULTUR


Förhyda (sheathe);

förse ett fartygsskrov med skyddsbeklädnad.