SJÖKULTUR


Förkert (av ty. verkehrt), "felaktigt";

göra något felaktigt, t.ex. hålla orätt kurs.

Svallvågskontroll;

förslag till namn på den "backspegel" som ofta sitter på ömse sidor av bryggan på mindre skärgårdsbåtar etc. Både back och (akter)spegel är ju redan "upptagna" i sjöspråket.

> Fler sjötermer som du behöver veta!