SJÖKULTUR


Förlisa (to be lost, to be shipwrecked, to founder; av lågty. Vorlisen, "gå förlorad");

gå under, gå i kvav.

Andren;

andre styrman el. maskinist.

> Fler sjötermer som du behöver veta!