SJÖKULTUR


Förpik (forepeak);

(förråds-) utrymme under backen. Jfr "slå läns".