SJÖKULTUR


Förpik (forepeak);

(förråds-) utrymme under backen. Jfr "slå läns".

Stopptörn;

jourtjänst vid hamnliggande.

> Fler sjötermer som du behöver veta!