SJÖKULTUR


Förpik (forepeak);

(förråds-) utrymme under backen. Jfr "slå läns".

Lämpa överbord (jettison);

göra sig av med last etc, t.ex. för att minska slagsida.

> Fler sjötermer som du behöver veta!