SJÖKULTUR


Förpik (forepeak);

(förråds-) utrymme under backen. Jfr "slå läns".

Förhyda (sheathe);

förse ett fartygsskrov med skyddsbeklädnad.

> Fler sjötermer som du behöver veta!