SJÖKULTUR


Förpik (forepeak);

(förråds-) utrymme under backen. Jfr "slå läns".

Hissa (hoist, lågty. hissen);

urspr. ren sjöterm med innebörden lyfta, förflytta uppåt.

> Fler sjötermer som du behöver veta!