SJÖKULTUR


Försten;

överstyrman eller förstemaskinisten.

Andren;

andre styrman el. maskinist.

> Fler sjötermer som du behöver veta!