SJÖKULTUR


Försten;

överstyrman eller förstemaskinisten.

Smul (smooth);

sjön är smul när den endast bryts av lätta vågor.

> Fler sjötermer som du behöver veta!