SJÖKULTUR


Försten;

överstyrman eller förstemaskinisten.