SJÖKULTUR


Förtöja (moor);

lägga fast fartyget vid pollare o.d. "Fyra femtedelar av jorden är vatten – resten är till för att förtöja vid." Jfr lägga till.

I land (vara) (to be ashore);

markerar belägenhet, medan...

> Fler sjötermer som du behöver veta!