SJÖKULTUR


Förtöja (moor);

lägga fast fartyget vid pollare o.d. "Fyra femtedelar av jorden är vatten – resten är till för att förtöja vid." Jfr lägga till.

Under däck;

dels "innertak" ombord, och dels inredning under väderdäck.

> Fler sjötermer som du behöver veta!