SJÖKULTUR


Fribord (freeboard);

den del av skrovet som är över vattenytan.

Smul (smooth);

sjön är smul när den endast bryts av lätta vågor.

> Fler sjötermer som du behöver veta!