SJÖKULTUR


Fribord (freeboard);

den del av skrovet som är över vattenytan.

Fyllenät (gangway/safety net);

skyddsnät mellan fallrep, skrov och kajkant.

> Fler sjötermer som du behöver veta!