SJÖKULTUR


Fridagar;

fläckar på målad yta till följd av slarvigt målningsarbete.

Drifta;

maska, underlåta att törna till.

> Fler sjötermer som du behöver veta!