SJÖKULTUR


Fridagar;

fläckar på målad yta till följd av slarvigt målningsarbete.