SJÖKULTUR


Fridagar;

fläckar på målad yta till följd av slarvigt målningsarbete.

Andren;

andre styrman el. maskinist.

> Fler sjötermer som du behöver veta!