SJÖKULTUR


Fridagar;

fläckar på målad yta till följd av slarvigt målningsarbete.

Förfara (fleet; av ty. verfahren);

flytta på något för att det skall kunna användas, t.ex. förfara en talja.

> Fler sjötermer som du behöver veta!