SJÖKULTUR


Friskar i (getting up);

gör vinden då den tilltar i styrka.

Andren;

andre styrman el. maskinist.

> Fler sjötermer som du behöver veta!