SJÖKULTUR


Friskar i (getting up);

gör vinden då den tilltar i styrka.

Smul (smooth);

sjön är smul när den endast bryts av lätta vågor.

> Fler sjötermer som du behöver veta!