SJÖKULTUR


Friskar i (getting up);

gör vinden då den tilltar i styrka.

Skansadvokat (sea lawyer);

besättningsmedlem som av motpart på befälssidan gärna ses som "självutnämnd uttolkare av lagar och avtal".

> Fler sjötermer som du behöver veta!