SJÖKULTUR


Friskar i (getting up);

gör vinden då den tilltar i styrka.

Lägervall, ligga i;

hjälplöst driva mot land på läsidan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!