SJÖKULTUR


Friskar i (getting up);

gör vinden då den tilltar i styrka.

Katamaran;

tvekölat flytetyg, av tamilska katta ("knyta ihop") och maram ("trä"), ursprungligen par av timmerstockar.

> Fler sjötermer som du behöver veta!