SJÖKULTUR


Fyllenät (gangway/safety net);

skyddsnät mellan fallrep, skrov och kajkant.

Bord (board);

"inom skeppsbord" etc. Den av bräder bestående övre kanten av skeppssidan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!