SJÖKULTUR


Fyllenät (gangway/safety net);

skyddsnät mellan fallrep, skrov och kajkant.

Bunkra;

skaffa ombord fartygets drivmedel. Även lite på skämt om att anskaffa ädla drycker. Jfr Koj.

> Fler sjötermer som du behöver veta!