SJÖKULTUR


Gir (sheer; av nederl. gier);

frivillig eller ofrivillig avvikelse från kursen. Jfr Ostindiska girar samt "skriva namnet".

Smul (smooth);

sjön är smul när den endast bryts av lätta vågor.

> Fler sjötermer som du behöver veta!