SJÖKULTUR


Gir (sheer; av nederl. gier);

frivillig eller ofrivillig avvikelse från kursen. Jfr Ostindiska girar samt "skriva namnet".

Lägervall, ligga i;

hjälplöst driva mot land på läsidan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!