SJÖKULTUR


Gir (sheer; av nederl. gier);

frivillig eller ofrivillig avvikelse från kursen. Jfr Ostindiska girar samt "skriva namnet".

Andren;

andre styrman el. maskinist.

> Fler sjötermer som du behöver veta!