SJÖKULTUR


Gös (jack);

flagg i fören, på handelsfartyg rederiflaggen eller en flagg med hemortens stadsvapen.

Lämpa överbord (jettison);

göra sig av med last etc, t.ex. för att minska slagsida.

> Fler sjötermer som du behöver veta!