SJÖKULTUR


Grå Bolaget;

Örlogsflottan, Jfr kommissen.

Skeppskamrat (shipmate);

om besättningsmedlem på samma fartyg. Jfr seglarkompis

> Fler sjötermer som du behöver veta!