SJÖKULTUR


Grodatlanten, Grodhavet;

djupvattenseglarnamn på Vänern, understundom även på Mälaren. Jfr "Kommiss-Atlanten".

Bäring (bearing);

kompassriktning till eller från känt föremål etc.

> Fler sjötermer som du behöver veta!