SJÖKULTUR


Grodatlanten, Grodhavet;

djupvattenseglarnamn på Vänern, understundom även på Mälaren. Jfr "Kommiss-Atlanten".

Andren;

andre styrman el. maskinist.

> Fler sjötermer som du behöver veta!