SJÖKULTUR


Grodatlanten, Grodhavet;

djupvattenseglarnamn på Vänern, understundom även på Mälaren. Jfr "Kommiss-Atlanten".

Svälja ankaret;

gå iland för gott.

> Fler sjötermer som du behöver veta!