SJÖKULTUR


Grodatlanten, Grodhavet;

djupvattenseglarnamn på Vänern, understundom även på Mälaren. Jfr "Kommiss-Atlanten".

Gulfen;

syftar oftast på Mexikanska Gulfen men kan även avse Viken.

> Fler sjötermer som du behöver veta!