SJÖKULTUR


Grodatlanten, Grodhavet;

djupvattenseglarnamn på Vänern, understundom även på Mälaren. Jfr "Kommiss-Atlanten".

Väl bekomme;

hälsning vid inträde i mäss där måltid pågår.

> Fler sjötermer som du behöver veta!