SJÖKULTUR


Grodatlanten, Grodhavet;

djupvattenseglarnamn på Vänern, understundom även på Mälaren. Jfr "Kommiss-Atlanten".

Drifta;

maska, underlåta att törna till.

> Fler sjötermer som du behöver veta!