SJÖKULTUR


Grodatlanten, Grodhavet;

djupvattenseglarnamn på Vänern, understundom även på Mälaren. Jfr "Kommiss-Atlanten".

Kullajänke;

sjöman inom Helsingborgs- och Höganäsrederier.

> Fler sjötermer som du behöver veta!