SJÖKULTUR


Gruvan;

term för maskinrummet (eller "maskin" som det kort och gott heter) bland dem som inte arbetar där.

Tonnagerum, -lucka (tonnage hatch);

aktersta luckan som på vissa fartygstyper tillkom som en mätteknisk finess. Hade dock även praktisk betydelse. Via den kom man in i de vanliga lastrummen utan att behöva lucka av dessa.

> Fler sjötermer som du behöver veta!