SJÖKULTUR


Gruvan;

term för maskinrummet (eller "maskin" som det kort och gott heter) bland dem som inte arbetar där.

Smul (smooth);

sjön är smul när den endast bryts av lätta vågor.

> Fler sjötermer som du behöver veta!