SJÖKULTUR


Gruvan;

term för maskinrummet (eller "maskin" som det kort och gott heter) bland dem som inte arbetar där.

För-och-akter;

varskos från bryggan när backen och poopen skall bemannas inför förtöjning eller avgång.

> Fler sjötermer som du behöver veta!