SJÖKULTUR


Gruvan;

term för maskinrummet (eller "maskin" som det kort och gott heter) bland dem som inte arbetar där.

Kutym (betydligt vanligare till sjöss än på landbacken);

sederegler sjömännen emellan, "stajl".

> Fler sjötermer som du behöver veta!