SJÖKULTUR


Gubben (Old Man);

befälhavaren

Stopptörn;

jourtjänst vid hamnliggande.

> Fler sjötermer som du behöver veta!