SJÖKULTUR


Hälen, ligga på (av heel el. sole piece, akterns nedersta del);

om fartyg som ligger djupt med häcken.

Stopptörn;

jourtjänst vid hamnliggande.

> Fler sjötermer som du behöver veta!