SJÖKULTUR


Hälen, ligga på (av heel el. sole piece, akterns nedersta del);

om fartyg som ligger djupt med häcken.

Hissa (hoist, lågty. hissen);

urspr. ren sjöterm med innebörden lyfta, förflytta uppåt.

> Fler sjötermer som du behöver veta!