SJÖKULTUR


Halgatt, halkip (snatch, fairlead);

anordningar i el. vid relingen som förtöjningsgods skall löpa igenom, t.ex. klys, med el. utan löprullar.

Kullajänke;

sjöman inom Helsingborgs- och Höganäsrederier.

> Fler sjötermer som du behöver veta!