SJÖKULTUR


Håll an! (avast!);

stopp, vänta, gör ett uppehåll!

Förfara (fleet; av ty. verfahren);

flytta på något för att det skall kunna användas, t.ex. förfara en talja.

> Fler sjötermer som du behöver veta!