SJÖKULTUR


Håll an! (avast!);

stopp, vänta, gör ett uppehåll!

Hissa (hoist, lågty. hissen);

urspr. ren sjöterm med innebörden lyfta, förflytta uppåt.

> Fler sjötermer som du behöver veta!