SJÖKULTUR


Håll an! (avast!);

stopp, vänta, gör ett uppehåll!

Drifta;

maska, underlåta att törna till.

> Fler sjötermer som du behöver veta!