SJÖKULTUR


Håll an! (avast!);

stopp, vänta, gör ett uppehåll!

Mantåg (manrope);

säkerhetståg i höfthöjd, t.ex. på fallrepet.

> Fler sjötermer som du behöver veta!