SJÖKULTUR


Håll an! (avast!);

stopp, vänta, gör ett uppehåll!

Stopptörn;

jourtjänst vid hamnliggande.

> Fler sjötermer som du behöver veta!