SJÖKULTUR


Håll an! (avast!);

stopp, vänta, gör ett uppehåll!

Lägervall, ligga i;

hjälplöst driva mot land på läsidan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!