SJÖKULTUR


Hamn (port /of call/ om destinationsorten, hamnstaden, och harbour eller docks om själva hamnanläggningen);

gemensamt germanskt ord med grundbetydelsen "behållare". Engelskans haven har kommit att betyda "tillflyktsort", "fristad", etc. (Hamn i uttrycket "en djävul i människohamn" är ett helt annat ord som betyder "skepnad".)

Törna in (turn in);

antingen att avsluta arbetspasset/vakten eller att krypa till kojs.

> Fler sjötermer som du behöver veta!