SJÖKULTUR


Hem, ta (home);

ofta detsamma som hala. Ett ankare är "hemma" när det sitter i klyset.

Bunkra;

skaffa ombord fartygets drivmedel. Även lite på skämt om att anskaffa ädla drycker. Jfr Koj.

> Fler sjötermer som du behöver veta!