SJÖKULTUR


Hem, ta (home);

ofta detsamma som hala. Ett ankare är "hemma" när det sitter i klyset.

Hissa (hoist, lågty. hissen);

urspr. ren sjöterm med innebörden lyfta, förflytta uppåt.

> Fler sjötermer som du behöver veta!