SJÖKULTUR


Herring Pond, the ("Sillpölen");

Atlanten.

Skeppskamrat (shipmate);

om besättningsmedlem på samma fartyg. Jfr seglarkompis

> Fler sjötermer som du behöver veta!