SJÖKULTUR


Hissa (hoist, lågty. hissen);

urspr. ren sjöterm med innebörden lyfta, förflytta uppåt.

Andren;

andre styrman el. maskinist.

> Fler sjötermer som du behöver veta!