SJÖKULTUR


Hiva (heave);

dra in (vajer), hala ombord (tross) etc. (Därav ett hiv, lyft av ett sling.) Jfr hyva.

Mi no sávè;

pidgin eller sjömanstranspiranto, "jag vet inte".

> Fler sjötermer som du behöver veta!