SJÖKULTUR


Hiva (heave);

dra in (vajer), hala ombord (tross) etc. (Därav ett hiv, lyft av ett sling.) Jfr hyva.

Runna (to run);

leda, ansvara för något.

> Fler sjötermer som du behöver veta!