SJÖKULTUR


Hjälpkärra (auxiliary engine);

hjälpmaskin. Jfr knarr.

Sjörum (sea room);

fritt vatten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!