SJÖKULTUR


Hjälpkärra (auxiliary engine);

hjälpmaskin. Jfr knarr.

Gös (jack);

flagg i fören, på handelsfartyg rederiflaggen eller en flagg med hemortens stadsvapen.

> Fler sjötermer som du behöver veta!